ΒιογραφικάΟ Λαμπρογιάννης Πεφάνης γεννήθηκε στην Κεφαλονιά το 1986. Είναι διδάκτορας του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, συνθέτης, βιολιστής και διδάσκει στο τμήμα Τεχνολογίας Ήχου και Μουσικών Οργάνων του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) Ιονίων Νήσων. Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Μουσικών Σπουδών (Ε.Κ.Π.Α.) και διπλωματούχος του διατμηματικού προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών Μουσική Κουλτούρα και Επικοινωνία. Ανθρωπολογικές και Επικοινωνιακές Προσεγγίσεις της Μουσικής των Τ.Μ.Σ. - Ε.Μ.Μ.Ε. (Ε.Κ.Π.Α). Είναι κάτοχος διπλώματος Σύνθεσης και των πτυχίων βιολιού, Αρμονίας, Αντίστιξης, Φούγκας και Βυζαντινής Μουσικής. Ασχολείται με τις μουσικές καταγραφές και είναι συγγραφέας (με τον Στέφανο Φευγαλά) των βιβλίων Μουσικές Καταγραφές Ι - 184 οργανικοί σκοποί από Αιγαίο, Ιόνιο, Κρήτη και Κύπρο (Παπαγρηγορίου -Νάκας 2014), Μουσικές Καταγραφές ΙΙ - 200 οργανικοί σκοποί από Θράκη, Μακεδονία, Ήπειρο, Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα και Πελοπόννησο (Παπαγρηγορίου - Νάκας 2016), Καριώτικος - Εκδοχές του ικαριώτικου οργανικού σκοπού (Παπαγρηγορίου - Νάκας 2017) και Μουσικές Καταγραφές ΙΙΙ - 216 οργανικοί σκοποί από Μικρά Ασία, Πόντο, Καππαδοκία, Αζοφική και Κάτω Ιταλία (Παπαγρηγορίου - Νάκας 2020). Συμμετέχει με εισηγήσεις σε επιστημονικά συνέδρια, διδάσκει βιολί και θεωρητικά της μουσικής, ενώ έχει εργαστεί ως καθηγητής μουσικής στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Στη διδακτική του δραστηριότητα περιλαμβάνονται οι σεμιναριακοί κύκλοι Εκτέλεση μουσικών καταγραφών και ζητήματα τροπικότητας. Έχει αναλάβει τη μουσική επιμέλεια στην έκδοση Στην ανέμη του χορού (2009) με ανέκδοτα τραγούδια από την παράδοση της Κεφαλονιάς, στην οποία και συμμετείχε ως βιολιστής. Τέλος, έχει ασχοληθεί με την ψηφιοποίηση, μουσική επεξεργασία και εναρμόνιση ανέκδοτων μουσικών χειρογράφων Κεφαλλήνων συνθετών και είναι συγγραφέας (με τον Γεράσιμο Γαλανό) του βιβλίου Χαρίλαος Γερασίμου Χωραφάς - Ο εμπνευσμένος τραγουδοποιός (ΚΕ.ΔΗ.ΚΕ. 2014) και της δίτομης έκδοσης Λόγια Κεφαλληνιακή Μούσα, έργα Κεφαλλήνων συνθετών 19ου και 20ου αιώνα (ΤΕΙ Ιονίων Νήσων 2015, 2016).

Ο Στέφανος Φευγαλάς γεννήθηκε στην Αθήνα το 1986. Είναι υποψήφιος διδάκτορας του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, συνθέτης, πιανίστας και εργάζεται ως καθηγητής μουσικής στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, πτυχιούχος του προγράμματος Σπουδές στον Ελ­ληνικό Πολιτισμό της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, διπλωματούχος του διατμηματικού προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών Ιστορική Έρευνα, Διδακτική και Νέες Τεχνολογίες του Ιονίου Πανεπιστημίου και διπλωματούχος του μεταπτυχιακού προγράμματος Δημόσια Ιστορία της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Είναι κάτοχος διπλώματος Σύνθεσης και των πτυχίων πιάνου, Αρμονίας, Αντίστιξης, Φούγκας και Βυζαντινής Μουσικής, ενώ έχει παρακολουθήσει κύκλο μαθημάτων Οθωμανικής Μουσικής στο Κέντρο Σπουδών Ανατολικής Μουσικής του Αναγνωστηρίου Αγιάσου. Επεκτείνει τις σπουδές του παρακολουθώντας πανεπιστημιακά μαθήματα και σεμινάρια πτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου στα αντικείμενα της Γλωσσολογίας, της Ιστορίας και των Επιστημών της Αγωγής. Ασχολείται με τις μουσικές καταγραφές και είναι συγγραφέας (με τον Λαμπρογιάννη Πεφάνη) των βιβλίων Μουσικές Καταγραφές Ι - 184 οργανικοί σκοποί από Αιγαίο, Ιόνιο, Κρήτη και Κύπρο (Παπαγρηγορίου - Νάκας 2014), Μουσικές Καταγραφές ΙΙ - 200 οργανικοί σκοποί από Θράκη, Μακεδονία, Ήπειρο, Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα και Πελοπόννησο (Παπαγρηγορίου - Νάκας 2016), Καριώτικος - Εκδοχές του ικαριώτικου οργανικού σκοπού (Παπαγρηγορίου - Νάκας 2016) και Μουσικές Καταγραφές ΙΙΙ - 216 οργανικοί σκοποί από Μικρά Ασία, Πόντο, Καππαδοκία, Αζοφική και Κάτω Ιταλία (Παπαγρηγορίου - Νάκας 2020), ενώ μέρος των μελετών του έχει δημοσιευτεί σε επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια. Έχει ασχοληθεί με τη διδασκαλία των θεωρητικών της μουσικής, με την ενορχήστρωση και τη διεύθυνση μικρών οργανικών και φωνητικών συνόλων, ενώ στη διδακτική του δραστηριότητα περιλαμβάνονται οι σεμιναριακοί κύκλοι Εκτέλεση μουσικών καταγραφών και ζητήματα τροπικότητας. Συμμετέχει σε επιτροπές κριτών επιστημονικών περιοδικών και συνεδρίων.