Χαρίλαος Γερασίμου Χωραφάς - Ο εμπνευσμένος τραγουδοποιός


Γεράσιμος Σωτηρίου Γαλανός - Λαμπρογιάννης Πεφάνης, Χαρίλαος Γερασίμου Χωραφάς - Ο εμπνευσμένος τραγουδοποιός, εκδ. ΚΕ.ΔΗ.ΚΕ., Αργοστόλι 2014