Θεωρία-Μεθοδολογία

Δημήτρης Β. Κοφτερός: Σωτήριος-Sam Τσιάνης - Κυμβαλίστας - εθνομουσικολόγος - ερευνητής
Μάρκος Σκούλιος: Προφορικές μουσικές παραδόσεις του ελλαδικού χώρου: ζητήματα θεωρητικής ανάλυσης
Ελληνικά δημοτικά τραγούδια, τ. Γ΄ (Μουσική εκλογή) - Γ. Κ. Σπυριδάκης - Σ. Δ. Περιστέρης (1968)
[Για την ηπειρώτικη πολυφωνία] - Σημειώσεις από το κείμενο του Σπύρου Περιστέρη
Λ. Πεφάνης - Σ. Φευγαλάς - Μουσικές Καταγραφές Ι - 184 οργανικοί σκοποί από Αιγαίο, Ιόνιο, Κρήτη και Κύπρο
260 δημώδη ελληνικά άσματα - Γεωργίου Δ. Παχτίκου (1905)
Ικαριώτικος: Πίνακας 6α - Συσχετισμός με καριώτικα
Ικαριώτικος: Πίνακας 4 - Συσχετισμός με το τραγούδι [Πορτοκαλιά του Καραβά] 
Λ. Πεφάνης - Σ. Φευγαλάς - Μουσικές Καταγραφές ΙΙ - 200 οργανικοί σκοποί από Θράκη, Μακεδονία, Ήπειρο, Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα και Πελοπόννησο
Οι καταγραφές των τραγουδιών της Χίου του Paul Le Flem
Λ. Πεφάνης - Σ. Φευγαλάς - Καριώτικος - Εκδοχές του ικαριώτικου οργανικού σκοπού
Ο ικαριώτικος οργανικός σκοπός: Μορφολογική, τροπική και υφολογική ανάλυση μουσικών καταγραφών, Πρακτικά 2ου Μουσικολογικού Συνεδρίου «Ο Ικαριώτικος Χορός, η Μουσική και τα Πανηγύρια της Ικαρίας», 24-26 Ιουνίου 2016, Άγιος Κήρυκος Ικαρίας, σσ.33-52, 2018
Λ. Πεφάνης - Σ. Φευγαλάς - Μουσικές Καταγραφές ΙΙI - 216 οργανικοί σκοποί από Μικρά Ασία, Πόντο, Καππαδοκία, Αζοφική και Κάτω Ιταλία