Καλώς σας ήβρ' ο Λάζαρος (Ήπειρος) - Γάκης Σόντης (τραγούδι)

Καλώς σας ήβρ' ο Λάζαρος (Ήπειρος) - Γάκης Σόντης (τραγούδι)
Καταγραφή: Λαμπρογιάννης Πεφάνης & Στέφανος Φευγαλάς

  Kalos sas ibr o Lazaros (Epirus)- Gakis Sontis (voice)
Transcription: Lamprogiannis Pefanis & Stefanos Fevgalas