Βίντεο - Τέσσερα συρτά (Κρήτη) - Κώστας Παπαδάκης «Ναύτης» (βιολί)

Τέσσερα συρτά (Κρήτη) - Κώστας Παπαδάκης «Ναύτης» (βιολί)
Απόσπασμα από το βιβλίο: Μουσικές Καταγραφές Ι - 184 οργανικοί σκοποί από Αιγαίο, Ιόνιο, Κρήτη και Κύπρο, Λαμπρογιάννης Πεφάνης - Στέφανος Φευγαλάς, εκδ. Παπαγρηγορίου-Νάκας, Αθήνα 2014
http://mousikeskatagrafes.blogspot.co...

4 syrta (Crete, Greece) - Kostas Papadakis "Naftis" (violin)
Book excerpt from: Musical Transcriptions I - 184 instrumental tunes from the Aegean and the Ionian Seas, Crete and Cyprus, Lamprogiannis Pefanis - Stefanos Fevgalas, ed. Papagrigoriou-Nakas, Athens 2014
http://mousikeskatagrafes.blogspot.co...