Το πανώριον κυπαρίσσι (Απόλλωνα Ρόδου) - Αργυρή Σεντονά (τραγούδι) & Γιάννης Κλαδάκης (λύρα)

Το πανώριον κυπαρίσσι (Απόλλωνα Ρόδου) - Αργυρή Σεντονά (τραγούδι) & Γιάννης Κλαδάκης (λύρα)
Καταγραφή: Λαμπρογιάννης Πεφάνης & Στέφανος Φευγαλάς
Η Μουσική μας Παράδοση, Τραγούδια και Χοροί από τ' Απόλλωνα Ρόδου, Πολιτιστικός Όμιλος Απολλώνων Ρόδου «Νέοι Ορίζοντες» & Αρχείο Ελληνικής Μουσικής

To panorion kyparissi (Apollona, Rhodes) - Argyri Sentona (vocal), Giannis Kladakis (lyra)
Transcription: Lamprogiannis Pefanis & Stefanos Fevgalas