Βίντεο - Τα ξύλα (Μπορός Λέσβου) - Παντελής Παντελέλης (σαντούρι)


Τα ξύλα (Μπορός Λέσβου) - Παντελής Παντελέλης (σαντούρι)
Ηχογράφηση: Προσωπικό αρχείο Δημήτρη Β. Κοφτερού
Καταγραφή: Λαμπρογιάννης Πεφάνης & Στέφανος Φευγαλάς

Ta xyla (Mporos, Lesvos) - Pantelis Pantelelis (santouri)
Sound: Dimitris B. Kofteros archive
Transcription: Lamprogiannis Pefanis & Stefanos Fevgalas