Χαϊδούλα (Χειράδες Μεγαλόπολης) - Άννα Μανιάτη-Νόνη (τραγούδι) & Χαράλαμπος Γιαννόπουλος (κλαρίνο)

  
Χαϊδούλα (Χειράδες Μεγαλόπολης) - Άννα Μανιάτη-Νόνη (τραγούδι) & Χαράλαμπος Γιαννόπουλος (κλαρίνο)
Καταγραφή: Λαμπρογιάννης Πεφάνης & Στέφανος Φευγαλάς
Τραγούδια της Πελοποννήσου, Σύλλογος προς διάδοσιν της Εθνικής Μουσικής, 1976
Ηχογράφηση (προσβάσιμο την 15/9/2014)

  Chaidoula (Chirades, Megalopoli) - Anna Maniati-Noni (vocal) & Charalambos Giannopoulos (clarinet)
Transcription: Lamprogiannis Pefanis & Stefanos Fevgalas
Sound