Κάτω σε μακρυχώραφο (Καλαμπάκα) - Γιώργος Μάντζιος (τραγούδι)

Κάτω σε μακρυχώραφο (Καλαμπάκα) - Γιώργος Μάντζιος (τραγούδι)
Καταγραφή: Λαμπρογιάννης Πεφάνης & Στέφανος Φευγαλάς
Ηχογράφηση: Προσωπικό αρχείο Στέφανου Φευγαλά

Kato se makrihorafo (Kalabaka) - Giorgos Mantzios (voice)
Transcription: Lamprogiannis Pefanis & Stefanos Fevgalas