Έρυ πάλε (Λέσβος) - Ειρήνη Παντελέλη & Ρούλα Λουπου (τραγούδι)


Έρυ πάλε (Πλωμάρι Λέσβου) - Ειρήνη Παντελέλη & Ρούλα Λούπου (τραγούδι)
Καταγραφή: Λαμπρογιάννης Πεφάνης & Στέφανος Φευγαλάς
Ηχογράφηση: Προσωπικό αρχείο Στέφανου Φευγαλά

Eri pale (Plomari, Lesvos) - Irini Panteleli & Roula Loupou (voice)
Transcription: Lamprogiannis Pefanis & Stefanos Fevgalas