Του νεκρού αδελφού (Κάρυστος) - Λευτέρης Ι. Παντελής (τραγούδι, λαούτο)

Του νεκρού αδελφού (Κάρυστος) - Λευτέρης Ι. Παντελής (τραγούδι, λαούτο)
Καταγραφή: Λαμπρογιάννης Πεφάνης & Στέφανος Φευγαλάς
Ηχογράφηση (προσβάσιμο την 16/2/2014)

Tou nekrou adelfou (Karystos) - Lefteris I. Pantelis (voice, laouto)
Transcription: Lamprogiannis Pefanis & Stefanos Fevgalas