Μυτιληνιός (Λέσβος) - Χαρίλαος Ρόδανος (βιολί)

Μυτιληνιός (Λέσβος) - Χαρίλαος Ρόδανος (βιολί)
Καταγραφή: Λαμπρογιάννης Πεφάνης & Στέφανος Φευγαλάς
Μουσική παράδοση της Λέσβου, Μελίσματα στην Αγιάσο Β΄, Φιλοπρόοδος Σύλλογος Αγιασωτών Αθήνας, 1997

Mitilinios (Lesvos) - Charilaos Rodanos (violin)
Transcription: Lamprogiannis Pefanis & Stefanos Fevgalas