Αζιζιές (Κύπρος) - Κώστας Παπαχαραλάμπους (βιολί)

Αζιζιές (Κύπρος) - Κώστας Παπαχαραλάμπους (βιολί)
Καταγραφή: Λαμπρογιάννης Πεφάνης & Στέφανος Φευγαλάς

Azizies (Cyprus) - Kostas Papaharalampous (violin)
Transcription: Lamprogiannis Pefanis & Stefanos Fevgalas