Κισσαμίτικος (Κρήτη) - Χαρίλαος Πιπεράκης «Κρητικός» (λύρα)

Κισσαμίτικος (Κρήτη) - Χαρίλαος Πιπεράκης «Κρητικός» (λύρα)
Καταγραφή: Λαμπρογιάννης Πεφάνης & Στέφανος Φευγαλάς
Ηχογράφηση (προσβάσιμο την 19/1/2014)

Kissamitikos (Crete) - Charilaos Piperakis "Kritikos" (lyra)
Transcription: Lamprogiannis Pefanis & Stefanos Fevgalas