Καμάρες (Νίσυρος) - Κώστας Ορσάρης (βιολί)

   Καμάρες (Νίσυρος) - Κώστας Ορσάρης (βιολί)
Καταγραφή: Λαμπρογιάννης Πεφάνης & Στέφανος Φευγαλάς
Ηχογράφηση (προσβάσιμο την 25/3/2015) 

Kamares (Nisyros) - Kostas Orsaris (violin)
Transcription: Lamprogiannis Pefanis & Stefanos Fevgalas