Αίγια κότσινη (Κύπρος) - Ευθύβουλος Δημητρίου (λαούτο)

   Αίγια κότσινη (Κύπρος) - Ευθύβουλος Δημητρίου (λαούτο)
Καταγραφή: Λαμπρογιάννης Πεφάνης & Στέφανος Φευγαλάς
 Κύπρος - Δημοτική Μουσική, Πελοποννησιακό Λαογραφικό Ίδρυμα, Ναύπλιο 1999 

Aigia kotsini (Cyprus) - Efthivoulos Dimitriou (laouto)
Transcription: Lamprogiannis Pefanis & Stefanos Fevgalas