Μαριώ (Θαν ανεβώ στα υψηλά) (Πολυχνίτος Λέσβου) - Ευστράτιος Τσολάκης & Ιωάννα Κωφοπούλου (τραγούδι)

Πρωτοδημοσιεύτηκε στο ιστολόγιο του Δημήτρη Β. Κοφτερού (17/6/2014)
http://kofterosd.blogspot.gr

Μαριώ (Θαν ανεβώ στα υψηλά) (Πολυχνίτος Λέσβου) - Ευστράτιος Τσολάκης & Ιωάννα Κωφοπούλου (τραγούδι)
Μεταγραφή: Λαμπρογιάννης Πεφάνης & Στέφανος Φευγαλάς
Ηχογράφηση: Προσωπικό αρχείο Δημήτρη Β. Κοφτερού

Mario (Polichnitos, Lesvos) - Efstratios Tsolakis & Ioanna Kofopoulou (voice)
Arrangement: Lamprogiannis Pefanis & Stefanos Fevgalas

Ευχαριστούμε θερμά τον κ. Δημήτρη Β. Κοφτερό