Παντρεύανε μια λυγερή (Άνω Αγόριανη Παρνασσίδας) - Γιάννης Κοφίνης (τραγούδι)

Παντρεύανε μια λυγερή (Άνω Αγόριανη Παρνασσίδας) - Γιάννης Κοφίνης (τραγούδι)
Καταγραφή: Λαμπρογιάννης Πεφάνης & Στέφανος Φευγαλάς
Ηχογράφηση (προσβάσιμο την 16/3/2014)

  Pantreuane mia ligeri (Ano Agoriani, Parnassus) - Giannis Kofinis (voice)
Transcription: Lamprogiannis Pefanis & Stefanos Fevgalas