Οι κανατούδις (Γαλάτιστα Χαλκιδικής) - Φώντας Σισμάνης (τραγούδι, λαούτο)

  Οι κανατούδις (Γαλάτιστα Χαλκιδικής) - Φώντας Σισμάνης (τραγούδι, λαούτο)
Καταγραφή: Λαμπρογιάννης Πεφάνης & Στέφανος Φευγαλάς

Oi kanatoudis (Galatista, Chalikidiki) - Fontas Sismanis (voice, laouto)
Transcription: Lamprogiannis Pefanis & Stefanos Fevgalas 
Sound