Γερο Λύγκος (Νεστάνη Αρκαδίας) - Παναγιώτα Πανουσιέρη (τραγούδι)

  Γερο Λύγκος (Νεστάνη Αρκαδίας) - Παναγιώτα Πανουσιέρη (τραγούδι)
Καταγραφή: Λαμπρογιάννης Πεφάνης & Στέφανος Φευγαλάς
Τραγούδια της Νεστάνης, Καρώνης Παναγιώτης, To Δόντι, 2003

  Gero Lygkos (Nestani, Arcadia) - Panagiota Psnousieri (vocal)
Transcription: Lamprogiannis Pefanis & Stefanos Fevgalas