Πορτοκαλιά του Καραβά (Κύπρος) - Γιάννης Λουτσιάς (τραγούδι) & Ροδοσθένης Πολωνός (βιολί)

  Πορτοκαλιά του Καραβά (Κύπρος) - Γιάννης Λουτσιάς (τραγούδι) & Ροδοσθένης Πολωνός (βιολί)
Καταγραφή: Λαμπρογιάννης Πεφάνης & Στέφανος Φευγαλάς
Κύπρος - Δημοτική Μουσική, Πελοποννησιακό Λαογραφικό Ίδρυμα, Ναύπλιο 1999 

Portokalia tou Karava (Cyprus) - Giannis Loutsias (vocal) & Rodosthenis Polonos (violin) 
Transcription: Lamprogiannis Pefanis & Stefanos Fevgalas