Σκοπός του Κλήδονα (Κρήτη) - Γιώργος Λαποκωνσταντάκης «Πεδουλαύτης» (βιολί)

Σκοπός του Κλήδονα (Κρήτη) - Γιώργος Λαποκωνσταντάκης «Πεδουλαύτης» (βιολί)
Καταγραφή: Λαμπρογιάννης Πεφάνης & Στέφανος Φευγαλάς
Ηχογράφηση (προσβάσιμο την 23/6/2015) 

Skopos tou Klidona (Crete) - Giorgos Lapokonstantakis (violin)
Transcription: Lamprogiannis Pefanis & Stefanos Fevgalas