Ο Γιάννης μας αρρώστησε (Γρατινή Ροδόπης) - Γιάννης Τέδζιος (γκάιντα)

 Ο Γιάννης μας αρρώστησε (Γρατινή Ροδόπης) - Γιάννης Τέδζιος (γκάιντα)
Καταγραφή: Λαμπρογιάννης Πεφάνης & Στέφανος Φευγαλάς
Transcription: Lamprogiannis Pefanis & Stefanos Fevgalas