Μέρα μέρωσε (Κάλυμνος) - Σεβαστή Τσιμούρη (τραγούδι) & Μικές Τσουνιάς (βιολί)

Μέρα μέρωσε (Κάλυμνος) - Σεβαστή Τσιμούρη (τραγούδι) & Μικές Τσουνιάς (βιολί)
Καταγραφή: Λαμπρογιάννης Πεφάνης & Στέφανος Φευγαλάς
Της Κάλυμνος Παιχνίτζα, Κέντρον Ερεύνης και Προβολής της Εθνικής Μουσικής, 2011

  Mera Merose (Kalymnos) - Sevasti Tsimouri (voice) & Mikes Tsounias (violin)
Transcription: Lamprogiannis Pefanis & Stefanos Fevgalas