Της τριανταφυλλιάς τα φύλλα (Μύκονος) - Σαράντης Ράμπιας (βιολί)

Της τριανταφυλλιάς τα φύλλα (Μύκονος) - Σαράντης Ράμπιας (βιολί)
Καταγραφή: Λαμπρογιάννης Πεφάνης & Στέφανος Φευγαλάς
Τραγούδια Κυκλάδων, Σύλλογος προς διάδοσιν της Εθνικής Μουσικής, 1997
Ηχογράφηση (προσβάσιμο την 21/8/2014)

Tis triadafillias ta fyla (Mykonos) - Sarantis Rabias (violin)
Transcription: Lamprogiannis Pefanis & Stefanos Fevgalas
Sound