Μπαρμπουνάκι (Τήνος) - Κωνσταντίνος Πανόργιος (τραγούδι, βιολί)

Μπαρμπουνάκι (Τήνος) - Κωνσταντίνος Πανόργιος (τραγούδι, βιολί)
Καταγραφή: Λαμπρογιάννης Πεφάνης & Στέφανος Φευγαλάς
Τραγούδια Κυκλάδων, Σύλλογος προς διάδοσιν της Εθνικής Μουσικής, 1997

Barbounaki (Tinos) - Konstantinos Panorgios (vocal, violin)
Transcription: Lamprogiannis Pefanis & Stefanos Fevgalas