Σαν τη μαρμαροκολόνα (Σκύρος) - Σταμάτης Μαυρογιώργης (τραγούδι)

Σαν τη μαρμαροκολόνα  (Σκύρος) - Σταμάτης Μαυρογιώργης
Καταγραφή: Λαμπρογιάννης Πεφάνης & Στέφανος Φευγαλάς
Δημοτικά τραγούδια της Σκύρου, Σωτήρης Τσιάνης, Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας, Πελοποννησιακό Λαογραφικό Ίδρυμα & Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2003

San ti marmarokolona (Skyros) - Stamatis Mavrogiorgis (vocal)
Transcription: Lamprogiannis Pefanis & Stefanos Fevgalas