Μηλίτσα (Σαμμακόβι Θράκης) - Δημήτρης Φτουχίδης (τραγούδι, λύρα)

Mηλίτσα (Σαμμακόβι Θράκης) - Δημήτρης Φτουχίδης (τραγούδι, λύρα)
Καταγραφή: Λαμπρογιάννης Πεφάνης & Στέφανος Φευγαλάς
Σκοποί και τραγούδια από το Σαμμακόβι Θράκης με τον Δημήτρη Φτουχίδη - Ηχογραφήσεις του 1930, Μουσικό Λαογραφικό Αρχείο Μέλπως Μερλιέ
Ηχογράφηση (προσβάσιμο την 6/4/2014)

Militsa (Sammakovi, Thrace) - Dimitris Ftouhidis (voice, lyra)
Transcription: Lamprogiannis Pefanis & Stefanos Fevgalas