Σηλυβριανός (Σίφνος) - Αντώνης Κόμης «Μουγάδης» (βιολί)


Σηλυβριανός (Σίφνος) - Αντώνης Κόμης «Μουγάδης» (βιολί)
Καταγραφή: Λαμπρογιάννης Πεφάνης & Στέφανος Φευγαλάς
Ηχογράφηση (προσβάσιμο την 12/1/2014)

Silivrianos (Sifnos) - Antonis Komis "Mougadis" (violin)
Transcription: Lamprogiannis Pefanis & Stefanos Fevgalas
Sound