Ροδίτικος (Ρόδος) - Γιάννης Κουλιανός (βιολί)

Ροδίτικος (Ρόδος) - Γιάννης Κουλιανός (βιολί)
Καταγραφή: Λαμπρογιάννης Πεφάνης & Στέφανος Φευγαλάς
Ηχογράφηση (προσβάσιμο την 2/1/2014)

Roditikos (Rhodes) - Giannis Koulianos (violin)
Transcription: Lamprogiannis Pefanis & Stefanos Fevgalas
Sound